| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

KESKIVIIKKO

Page history last edited by Helja Kirber 13 years, 2 months ago

www.keelevara.ee

www.suomisanakirja.fi

www.urbaanisanakirja.com

 

Pulmasanat1.htm

Pulmasanat2.htm

Pulmasanat3.htm

Pulmasanat4.htm

 

Persoonapronominit PERSOONAPRONOMINIT.docx

 

Kokkola

 

VERBIDE PÖÖRAMINE

Verbitaivutus

VerbTyypit

 

Verbide harjoituksia (preesens - olevik):

 1. Verbi1
 2. Verbi2
 3. Verbi3HARJOITUKSIAverb.docx

Verbien harjoituksia (imperfekti - lihtminevik):

jaatav

 1. VerbiImp1
 2. VerbiImp2
 3. VerbiImp3
 4. VerbImp4

eitav

 1. VerbiImp4
 2. VerbiImp5
 3. VerbiImp6
 4. VerbiImp7
 5. VerbiImp8

 

Verbien harjoituksia (konditionaali - tingiv kõneviis):

 1. KonditionaaliHarj
 2. KonditionaaliHarj1

 

Verbien harjoituksia (pasiivin preesens - umbisikulise tegumoe olevik):

 1. VerbiPasPre1
 2. VerbiPasPre2

Verbien harjoituksia (passiivin imperfekti - umbisikulise tegumoe olevik):

 1. VerbiPasImp1 - puhekieli
 2. VerbiPasImp2

Kõik ajad:

Passiivi

 

 KOKKUVÕTE VERBIDE PÖÖRAMISEST:

Taajuussanaston verbejä

 

nud-kesksõna -Partisiipit

 

 Pakkoa ilmaisevat lauseet

Mielipiteen ilmaiseminen

 

SUBSTANTIIVIT (käändsõnad):

Sijamuodot (käänded)

Yksikön partitiivi (Ainsuse osastav) - mitä? ketä?:

Yksikön illatiivi (ainsuse sisseütlev) - mihin? keneen? + toiset paikallissijat:

Monikon vartalo (mitmuse tüvi):

Monikon patitiivi (mitmuse osastav):

 

 

 

Partikkelit1

Partikkelit2

 

uskoa

objekti

 

 

Rektiot - harjoituksia

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.