| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

MAANANTAI ja KESKIVIIKKO

Page history last edited by Helja Kirber 8 years, 11 months ago

SOOME KEELE GRAMMATIKA EESTI KEELES

 

EESTI - SOOME - EESTI sõnaraamat

 

SÕNARAAMAT

 

SUURI SUOMALAINEN SANAKIRJA

 

NB! vikisanakirja

HYVÄ - PAREMPI - PARAS

GRAMMATIKA/KIELIOPPI

 
PULMASANAT/RISKISANAT

Pulmasanat1.htm

Pulmasanat2.htm

KAPPALE 3 - Tervetuloa suomen kurssille

EITAMINE:

 

Puhekieltä:


Kappale 5 - Käy joka puolella maailma - kellonaika

Kappale 6 - Kuka sinä olet? -  sanat1

kysymys-vastaus

OMADUSSÕNAD:

Adjaktiivit1

Adjektiivit2

Adjektiivit3

Adjektiivit4

 

Ajanilmaukset:

 1. Ajanilm1
 2. Ajanilm2
 3. Ajanilm3
 4. Ajanilm4 (kergem)
 5. Ajanilm5 (kergem)
 6. Ajanilm6 (kergem)
 7. Ajanilm7 (kergem)
 8. Ajanilm8
 9. Ajanilm9
 10. Ajanilm10
 11. Ajanilm11

 

Kappale 7 - Jaanalla on hyvä kielipää - sanat

jaatus-eitus

   
 

Kappale 8 - Tykkäätkö koulusta?

ristsõna

pitää-tykätä

   

Asunto ja kodinkoneet (sanasto):

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_1_asunto_ja_kodinkoneet.htm 

Kappale 9 - Kuusankoski

Kuusankoski

Sanaristikko

Postpositiot (tagasõnad):

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_2_postpositio.htm 

Prepositiot (eessõnad, 5 harjutust)

 

VERBID

AINSUSE OMASTAV KÄÄNE (genetiivi - minkä? kenen?):

AINSUSE OSASTAV KÄÄNE (partitiivi - mitä? ketä?):

 

BINGO -

henkilökohtaiset tavarat - hentavb.pdf

henktavsan.pdf

Kappale 10 - Vuodenajat Suomessa

   

Ammatit (13 harjutust):

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_2_ammatit.htm


Kappale 11 - Lapin luonto

   
 

Kappale 12 - Hiihtolomalla

Järgarvud (järjestysluvut); raskem harjutus

 

 

 
   

Verbide pööramine

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_1_verbityypit_ei_astevaihtelua.htm 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.