| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

TIISTAI ja TORSTAI

Page history last edited by Helja Kirber 12 years ago

ANAKIRJOJA NETISSÄ:

www.keelevara.ee

vikisanakirja

www.suomisanakirja.fi

www.urbaanisanakirja.com

www.langtolang.com

 

HYVÄ - PAREMPI - PARAS

KIELIOPPI

 
 

Kappale 13 - Kesämökki...

   

Pulmasanat1.htm

Pulmasanat2.htm

Pulmasanat3.htm

Pulmasanat4.htm

 

 


Kappale 14 - Perhe ja suku

Astmevahelduse harjutused (käändsõnad):

 

"Opiskelijat kantavat haalaria ylpeydellä"

Mikä kehon osa?

Ihmisruumis - ulkoiset ruumiinosat

Ihmisruumis - sisäelimistö

Kappale 15 - Gallupkysely

Kehon osat:

 1. Keho1
 2. Keho2
 3. Keho3
 4. Keho4
 5. Keho5

VERBIDE PÖÖRAMINE - VERBIX

 

 

Puhekieltä:


Kappale 35 - Suomalaiset juhlapäivät
Passiivin preesens (passiivi olevik):
 1. VerbiPasPre1
 2. VerbiPasPre2
 3. VerbiPasPre3
 4. VerbiPasPre4
 5. VerbiPasPre5
 6. VerbiPasPre6
 7. VerbiPasPre7
 
   

Passiivin imperfekti ym:

Me-passiivi puhekielessä
 
 

Kappale 16 - Sinun täytyy olla kohtelias

Harjutus

 Pakkoa ilmaisevat lauseet

 täytyy, ei tarvitse:

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_2_taytyy.htm 

 
 

Kappale 17 -

   
Rektiot - harjoituksia
 

Mitmuse osastav (monikon partitiivi:


 
 

Kappale 18 - Muotia kaikille

 

henkilökohtaiset tavarat - hentavb.pdf henktavsan.pdf

I ryhmän verbien astevaihtelu

 
 

Kappale 19 - Mistä ruoasta sinä pidät?

Ruoka:

http://www.kolumbus.fi/raili.lamminmaki/ryhma_2_ruoka.htm 

 
 
  Kappale 20 - Ylös, ulos ja lenkille

III ja IV ryhmän verbien astevaihtelu

Kokkuvõtvad harjutused:

 

Muutumatud sõnad

Partikkelit1

Partikkelit2

   

 

 

Modaalsõnad

Määrsõnad

Kappale 21 - Maalla vai kaupungissa?

Talot ja asunnot

Keittiö ja kylpyhuone

Asunto ja huonekalut

 

AINSUSE OSASTAV KÄÄNE (partitiivi - mitä? ketä?):


 
 

Kappale 22 - Anteeksi, missä on...?

Imperatiivi (käskiv kõneviis)

Postpositiot (tagasõnad)

Prepositiot (eessõnad)

 
 

Kappale 23 - Susannan luona

Keittiö ja kylpyhuone

Asunto ja huonekalut

Kodinkoneita

Rakennetaan talo

Objekti (sihitis)

Sihilised ja sihitud verbid

 1. Obj1
 2. Obj4

Objekti (mitu harjutust)

minä-minut

vt Salpaus !!

 

 

 

 

Kappale 24 - Mihin te olette menossa?

Yksikön illatiivi (ainsuse sisseütlev) - mihin? keneen? + toiset paikallissijat:

Monikon illatiivi (mitmuse sisseütlev)

 • MonIllat1
 • MonIllat2
 • MonIllat3
 • MonIllat4
 
  Kappale 25 - Suunnitelmia Konjunktiot (sidesõnad) (8 harjutust)
 
 

Kappale 26 - Ihana mies

sanoja

   
  Kappale 27 - Minä olen vilustunut    
  Kappale 28 - Kesä kaikilla - loma yksillä

 Imperfekti (myönteinen)

 1. VerbiImp1
 2. VerbiImp2
 3. VerbiImp3  
 4. VerbImp4
 
   

Infinitiivit - teoria

III infinitiivi

 1. IIIinf1
 2. IIIinf2
 3. IIIinf3
 4. IIIinf4 
 5. IIIinf5
 6. IIIinf6
 7. IIIinf7 
 8. IIIinf8 
 9. IIIinf9
 10. -malla/-mällä 
 
  Kappale 29 - Haastatelemme Jukkaa

Imperfekti (kielteinen)

 1. VerbiImp4
 2. VerbiImp5
 3. VerbiImp6
 4. VerbiImp7
 5. VerbiImp8

Perfekti

Imperfekti ja perfekti

Aikamuodot

 
  Kappale 30 - Turvallisesti liikenteessä

Monikko (mitmus, v.a mitmuse omastav, osastav ja sisseütlev)

 
  Kappale 31 - Hajamielisyyttä

Monikon partitiivi (mitmuse osastav kääne)

 
Puhekieli, sanonnat, fraasit ja idiomit
Sanontatehtäviä (Myöhemmin Hot Pot -tehtävänä)
Kappale 32 - Maassa maan tavalla

Eksistentiaalilause

Predikatiivilause

 
 
Kappale 33 - Kulttuuri on kiva

Komparatiivi (keskvõrre)

Superlatiivi (ülivõrre)

3 võrdlusastet

Adverbide (määrsõnade) võrdlusastmed

 
   

Monikon genetiivi (mitmuse omastav kääne)

 
Kappale 34 - Haluaisin olla onnellinen

Konditionaali (Tingiv kõneviis)

 1. Kond1
 2. Kond2
 3. KonditionaaliHarj
 4. KonditionaaliHarj1
 
 
Kappale 35 - Suomalaisten juhlapäivistä

Passiivin preesens (Umbisikulise tegumoe olevik)

 1. VerbiPasPre1
 2. VerbiPasPre2
 3. VerbiPasPre3
 4. VerbiPasPre4
 5. VerbiPasPre5
 6. VerbiPasPre6
 7. VerbiPasPre7
 
  Kappale 36 - Modernin maailman ihmeet

Passiivin imperfekti jm (Umbisikulise tegumoe lihtminevik ja teised ajad)

 1. VerbiPasImp1 - puhekieli
 2. VerbiPasImp2

Kõik ajad:

Passiivi

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.